ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE

„Fiecare copil pe care îl instruim este un Om dăruit societăţii”( Nicolae Iorga)

Prin tot ceea ce derulăm zi de zi, ne dorim să diversificăm activităţile extracurriculare menite să stimuleze capacităţile creatoare ale elevilor, pentru a merita încrederea deplină a părinţilor ce ne vor încredinţa copiii spre educaţie, în cel mai larg sens al cuvântului. Valorile promovate de şcoala noastră sunt: credinţa, nădejdea, dragostea,onestitatea, performanţa, curajul, creativitatea, motivaţia emoţională pozitivă, responsabilitatea.

Având nevoie de un învăţământ de calitate, performant, şcoala noastră îşi propune să ofere elevilor un mediu plăcut, sigur, în care să-şi îmbogăţească bagajul de cunoştinţe, dar şi competenţele necesare pentru formarea şi participarea activă în societate, bazându-se pe un sistem clar de valori religios-culturale, în strânsă legătură cu mesajul Evangheliei.

Concertul extraordinar de colinde „Colindăm, Doamne, Colind”

„Într-o sală arhiplină, tradiționalul concert de colinde „Colindăm, Doamne, Colind”, ediția a V-a, a încântat publicul vâlcean cu o inedită interpretare a colindelor noastre românești. Deschis de o voce cristalină a unei fetițe, colindele au răsunat apoi prin glasurile talentaților micuți din Corul de copii „Brevis” al Arhiepiscopiei Râmnicului, pentru ca apoi ritmul să fie întețit de Corala Seminarului Teologic Sfântul Nicolae din Râmnicu-Vâlcea, Corala Preoților din Protoieria Râmnicu-Vâlcea și Formația vocal-instrumentală a Arhiepiscopiei Râmnicului, dirijate de către pr. prof. dr. Siluan-Dumitru Scurtu. ”

(http://arhiepiscopiaramnicului.ro/cultural/concertul-extraordinar-de-colinde-colindam-doamne-colind-1)

Elevii seminariști au colindat la secțiile de pediatrie și oncologie ale Spitalului Județean de Urgență Vâlcea și ale Spitalului Obstetrică-Ginecologie, Maternitatea Râmnicu-Vâlcea

Corul Seminarului Teologic Sfântul Nicolae din Râmnicu Vâlcea, dirijat de pr. Siluan-Dumitru Scurtu, a colindat joi, 12 decembrie, la secțiile de pediatrie și oncologie ale Spitalului Județean de Urgență Vâlcea și ale Spitalului Obstetrică-Ginecologie, Maternitatea Râmnicu-Vâlcea.

(http://arhiepiscopiaramnicului.ro/invatamant/elevii-seminaristi-au-colindat-la-sectiile-de-pediatrie-si-oncologie-ale-spitalului )

Festivitatea de premiere și sfârșit de an școlar la Seminarul Teologic din Râmnicu-Vâlcea

Absolvenții claselor de „Teologie” și „Științe sociale” ale Seminarului Teologic Ortodox Sfântul Nicolae din Râmnicu-Vâlcea au participat joi, 13 iunie, la festivitatea de premiere, prilejuită de sfârșitul anului școlar.

(http://arhiepiscopiaramnicului.ro/invatamant/festivitatea-de-premiere-si-sfarsit-de-scolar-la-seminarul-teologic-din-ramnicu-valcea )Activitate educațională dedicată zilei Marii Uniri la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Nicolae”

            Cadre didactice și elevi de la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Nicolae” din mun. Râmnicu Vâlcea au organizat în ziua de luni, 28 noiembrie, o activitate educațională dedicată mărețului ideal istoric de desăvârșire a Marii Unirii și de întregire a României.

            Evenimentul a debutat cu intonarea imnului național al României de către corul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Nicolae”, dirijat de către pr. prof. dr. Dumitru Codruț Scurtu, în prezența cadrelor didactice și a celorlalți elevi de la cele două specializări ale instituției de învățământ teologic.

            Activitatea educațională a continuat cu o împletire a unor prezentări PowerPoint cu interpretări ale Corului Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Nicolae, constând într-un buchet de cântece patriotice, și anume „Doamne, ocrotește-i pe români”; C-asa-i românul”; „Noi suntem români”. Astfel, elevi de la clasele a X-a, a XI-a, a XII-a, specializarea „Științe sociale”, coordonați de doamna Carmen Zenovia Grigoriță, profesoară la disciplina „Istorie”, au evidențiat importanța zilei de 1 decembrie, au descris succint contextul istoric și etapele edificării României Mari, au omagiat personalitățile marcante care au contribuit la desăvârșirea statului național unitar român. Totodată, au fost reliefate modul de desfășurare a primului război mondial pe teritoriile vâlcene, dar mai ales străduința și jertfele soldaților vâlceni, al căror curaj a fost conturat în monumente omagiale, precum cele de la Câineni, Brezoi, Jiblea Veche și Cetățuia – Râmnicu Vâlcea.

            Pentru acest eveniment omagial, elevii clasei a XII-a, specializarea „Științe sociale”, coordonați de doamna dirigintă Mădălina Arta Ionescu, profesoară la disciplinele socio-umane, au pregătit o scenetă intitulată „Și noi am fost la Alba Iulia!”, prin intermediul căreia au arătat pe baza unor mărturii ale făuritorilor Marii Uniri că acest ideal național nu a fost o simplă întâmplare a istoriei, ci un act firesc, datorită sacrificiilor din atâtea veacuri ale părinților, bunicilor și tuturor înaintașilor noștri.

Prin activitățile dedicate zilei Marii Uniri de la 1 decembrie 1918, cadrele didactice și elevii nu au avut în vedere doar o simplă omagiere, pentru a marca acest eveniment important, ci mai ales formarea unor conștiințe istorice, cu menirea de a menține, precum și de a construi, ori de câte ori va fi nevoie, identitatea culturală a acestui popor.

„Activitățile dedicate Zilei Naționale reprezintă în primul rând un moment de mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru darul libertății de care ne bucurăm. Totodată, ele sunt un prinos de recunoștință adus făuritorilor Marii Unirii și o formă de conștientizare, responsabilizare și asumare a libertății sociale și spirituale de a săvârși binele”, a reliefat pr. prof. Gheorghe Florin Tudorescu, directorul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Nicolae” din Râmnicu Vâlcea.

Importantul eveniment istoric de la 1 decembrie 1918 are menirea de a ține aprinsă cât mai mult posibil flacăra năzuinței de atâtea veacuri a românilor, și anume de a trăi împreună. De aceea, în aceste clipe, revin în lumină cuvintele pe care domnitorul Mihai Viteazul le-a spus în urma intrării triumfale în cetatea Alba Iulia din data de 1 noiembrie 1599: „Pentru a trăi viața care ți-a fost dată, ești dator să o meriți atât ca om, cât și ca neam în fiecare clipă”.