BACALAUREAT

CALENDARUL simulării probelor scrise ale examenului național de Bacalaureat 2024

4 martie 2024Limba şi literatura română – proba E.a) – probă scrisă
5 martie 2024Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – probă scrisă
6 martie 2024Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E.d) – probă scrisă
15 martie 2024Afișarea rezultatelor
Sesiunea iunie-iulie 2024
3 -7 iunieÎnscrierea candidaților la prima sesiune de examen
17-19 iunie
Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
19-21 iunie Evaluarea competențelor digitale – proba D
25 – 27 iunie Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
1
iulie
Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
2
iulie

Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă – ISTORIE
4
iulie
Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
5
iulie

Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
8
iulie
Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00 și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12,00-18,00
9 – 11 iulieRezolvarea contestațiilor
12
iulie

Afișarea rezultatelor finale

Sesiunea august-septembrie 2024
15-22 iulieÎnscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe
8 – 9
august
Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
9
august
Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
12
august 
Evaluarea competențelor digitale – proba D
13-14 augustEvaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
19 augustLimba şi literatura română – proba E.a) – probă scrisă
20
august
Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – probă scrisă
21 augustProba la alegere a profilului şi specializării – proba E.d) – probă scrisă
22 augustLimba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
26
august
Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12,00-18,00)
27-29 augustRezolvarea contestațiilor
30 augustAfișarea rezultatelor finale

Examenul național de bacalaureat 2023 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010), şi cu prevederile ordinului de ministru nr. 5.453/31.08.2020.