BACALAUREAT

CALENDARUL simulării probelor scrise ale examenului național de Bacalaureat 2023

28 martie 2023Limba şi literatura română – proba E.a) – probă scrisă
29 martie 2023Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – probă scrisă
30 martie 2023Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E.d) – probă scrisă
14 aprilie 2023Afișarea rezultatelor
Teste de antrenament – Modele de subiecte Bacalaureat
CENTRUL NATIONAL DE EVALUARE SI EXAMINARE
Ministerul Educației și Cercetării
Sesiunea iunie-iulie 2023
29 mai – 2 iunieÎnscrierea candidaților la prima sesiune de examen
12-14 iunie
Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
14-16 iunie Evaluarea competențelor digitale – proba D
19-21 iunie Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
26
iunie
Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
27
iunie

Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă – ISTORIE
28
iunie
Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
29
iunie

Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
3
iulie
Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00 și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12,00-18,00
4-6 iulieRezolvarea contestațiilor
7
iulie

Afișarea rezultatelor finale

Sesiunea august-septembrie 2023
17-24 iulieÎnscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe
7-8
august
Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
8
august
Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
9
august 
Evaluarea competențelor digitale – proba D
10-11 augustEvaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
16 augustLimba şi literatura română – proba E.a) – probă scrisă
17
august
Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – probă scrisă
18 augustProba la alegere a profilului şi specializării – proba E.d) – probă scrisă
21 augustLimba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
25
august
Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12,00-18,00)
26-28 augustRezolvarea contestațiilor
29 augustAfișarea rezultatelor finale

Examenul național de bacalaureat 2023 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010), şi cu prevederile ordinului de ministru nr. 5.453/31.08.2020.