CERTIFICARE PROFESIONALA

Pentru absolvenţii calificării profesionale BFKT, sesiunea iunie – iulie, graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale este:

25 – 28 iunieînscrierea candidaților
1 – 3 iuliedesfăşurarea probei practice
4 iuliedesfăşurarea probei scrise
5 iulieafişarea rezultatelor la proba scrisă
5 – 8 iuliedepunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă
9 – 10 iuliesusţinerea proiectului
11 iulieafişarea rezultatelor finale

Pentru absolventii AMG, graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale sesiunea iulie – august este:

5 – 7 augustînscrierea candidaților
8 – 12 augustdesfăşurarea probei practice
13 augustdesfăşurarea probei scrise
14 augustafişarea rezultatelor la proba scrisă
14 – 19 augustdepunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă
20 – 21 augustsusţinerea proiectului
22 augustafişarea rezultatelor finale