CERTIFICARE PROFESIONALA

Pentru absolvenţii calificării profesionale BFKT, sesiunea iunie – iulie, graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale este:

20 – 23 iunieînscrierea candidaților
26-27 iuniedesfăşurarea probei practice
28 iuniedesfăşurarea probei scrise
29 iunieafişarea rezultatelor la proba scrisă
29-30 iuniedepunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă
3-4 iuliesusţinerea proiectului
5 iulieafişarea rezultatelor finale

Pentru absolventii AMG, graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale sesiunea iulie – august este:

31 iulie – 3 augustînscrierea candidaților
4-8 augustdesfăşurarea probei practice
9 augustdesfăşurarea probei scrise
10 augustafişarea rezultatelor la proba scrisă
10-11 augustdepunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă
16-17 augustsusţinerea proiectului
18 augustafişarea rezultatelor finale