ADMITERE ȘCOALA POSTLICEALĂ 2024

ADMITERE ȘCOALA POSTLICEALĂ 2024

Pentru anul școlar 2024-2025, planul de școlarizare pentru anul I cuprinde următoarele calificări profesionale:
asistent medical generalist
asistent medical balneofiziokinetoterapie și recuperare

Acte necesare înscriere
1) Cerere de înscriere (se preia de la secretariat);
2) Copie a buletinului sau a cărții de identitate;
3) Copie a certificatului de naștere;
4) Copie a certificatului de căsătorie în cazul schimbării numelui;
5) Copie foaie matricolă liceu;
6) Copie diplomă bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului;
7) Adeverinţă medicală;
8) 4 poze mate tip buletin;
9) Taxă de înscriere – 100 ron;
Calendar
19 iulie
Înscrierea candidaţilor
Dosarul de înscriere se va depune de luni până vineri, între orele 9:00 – 12:00, la secretariatul unităţii sau prin transmiterea documentelor scanate pe adresa de e-mail a unităţii de învăţământ : seminarvalcea@yahoo.com. În cazul transmiterii documentelor scanate pe e-mail, candidatul are obligaţia de a prezenta actele originale la secretariat până în data de 19 iulie.
23 iulie
Examenul de admitere
Va avea loc în data de 23 iulie, ora 9:00, în incinta Seminarului Teologic Ortodox “Sfântul Nicolae” din Rm. Vâlcea de pe strada Antim Ivireanul, nr. 17. Accesul se va face cu maximum 15 minute înainte de ora începerii examenului (până la ora 8:45), cu cartea de identitate.
24 iulie Afișarea rezultatelor (inclusiv pe site-ul : https://stovalcea.ro/)

TOATE LOCURILE DISPONIBILE SUNT LA BUGET

Proba scrisă
Examenul de admitere constă într-un test grilă cu 30 de itemi, cu o singură variantă corectă de răspuns.
Bibliografie
Manual Biologie clasa a XI-a, indiferent de editură.