OFERTA EDUCAŢIONALĂ

Niveluri şi forme de învăţământ, profiluri şi specializări/ calificări oferite

Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Nicolae” Rm. Vâlcea este o unitate şcolară pentru învăţământ de masă, finanţat din resurse publice, adoptând sistemul tradiţional, pentru forma de învăţământ de zi. Personalitatea juridică cuprinde două structuri școlare arondate: Grădinița cu Program Normal „Toți Sfinții” și Grădinița cu Program Normal „Lizuca”, cu școlarizare pentru învățământ preșcolar. Predarea se face în limba română.

Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Nicolae” Rm. Vâlcea are următoarele niveluri de şcolarizare şi forme de învăţământ:

 • învățământ preșcolar;
 • învățământ liceal
  • vocaţional – teologic;
  • teoretic – umanist;
 • învățământ postliceal (şcoală postliceală) –sănătate și asistență pedagogică;

Profiluri şi specializări/ calificări profesionale oferite:

 • Învățământ preșcolar
 • Învățământ liceal: filieră vocațională – profil  teologic – specializarea – Teologie ortodoxă (24 locuri);filieră teoretică – profil umanist – specializarea – Ştiinţe sociale ( 26 locuri);
 • Învățământ postliceal:
 1. domeniul – Sănătate și asistență pedagogică – calificarea – Asistent medical generalist (28 locuri);
 2. domeniul – Sănătate și asistență pedagogică – calificarea – Asistent medical balneofiziokinetoterapie și recuperare (28 locuri);

Calitatea educaţiei furnizată de Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Nicolae” Rm. Vâlcea:

Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Nicolae” Rm. Vâlcea asigură pregătirea în următoarele specializări/calificări:

 • Teologie ortodoxă  – nivel 4,  acreditată ARACIP, Legea 87/2006.
 • Ştiinţe sociale  – nivel 4, acreditată ARACIP, OMEN 4542 din 7.08.2017
 • Asistent medical generalist – nivel 5, acreditată ARACIP, prin OME nr. 5.062 din 25.08.2021;
 • Asistent medical balneofiziokinetoterapie și recuperare – nivel 5, acreditată ARACIP, prin OME nr. 5.062 din 25.08.2021.