ADMITERE LICEU 2024

PROFIL TEOLOGIC, SPECIALIZAREA: TEOLOGIE ORTODOXĂ

La seminariile teologice ortodoxe, cursuri de zi, se pot înscrie absolvenți de gimnaziu care au cel puțin media 9 la purtare pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial . Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel: (APT + MA)/2 = MFA, unde: APT = nota finală la probele de aptitudini; MA = media de admitere ; MFA = media finală de admitere.

Înscrierile se fac la secretariatul Seminarului Teologic Ortodox Râmnicu Vâlcea.
Dosarul de înscriere a candidaţilor se va putea depune inclusiv on-line, prin transmiterea documentelor pe adresa de e-mail seminarvalcea@yahoo.com .

Dosarul de înscriere va cuprinde:

 • Anexa la fișa de înscriere pentru învățământul liceal de la unitatea școlară unde elevul termină clasa a VIII-a;
 • Certificat de naștere – copie;
 • Carte de identitate – copie (parinţi/ tutore/ reprezentant legal şi copil ) ;
 • Certificat de Botez (ortodox) – copie sau original;
 • Recomandarea preotului paroh și a consiliului parohial din localitatea de domiciliu;
 • Binecuvântarea chiriarhului ;
  • Pentru obținerea Binecuvântării se vor atașa la dosarul de înscriere următoarele documente:
  • – recomandare de la preot / Consiliul parohial;
  • – copie C.I. (părinte, copil), certificat naștere – copil;
  • – certificat sau adeverință de Botez.
 • Declarație din partea candidatului și a părintelui/reprezentantului legal al acestuia că au luat cunoștință de Regulamentul intern al unității școlare și că sunt de acord să-l respecte;
 • ETAPE


  Sesiunea a I-a
  16 – 17 mai 2024 Înscrierea pentru probele de aptitudini;
  24 mai 2024, ora 08:30Desfăşurarea probei de aptitudini muzicale;
  24 mai 2024, ora 10:00
  Desfășurarea probei scrise;
  27 mai 2024Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini.
   
  Interviul / colocviul / proba orală (evaluate cu calificativ admis / respins)

  Verificarea dicției prin rostirea unei rugăciuni / poezii, la alegerea candidatului;

  Verificarea aptitudinilor muzicale: prin unei cântări bisericești, la alegerea candidatului;
  – verificarea auzului muzical prin luarea tonului după pian și prin intonarea gamei Do major, a arpegiului și a unor sunete din gamă;
  – verificarea simțului ritmic.
  ( În cadrul acestei probe nu se vor verifica noțiunile teoretice)

  Motivarea alegerii acestei unități de învățământ cu filiera vocațională, profil Teologic.

  PROBA SCRISĂ

  Decalogul : importanţa lui în viaţa omului- clasa a V- a
  Rugăciunea, baza şi lumina a vieţii creştine- clasa a VI- a
  Rugăciunea Tatăl nostru- clasa a VI- a
  Sfintele Taine în viaţa creştinilor- clasa a VII- a
  Biserica, locaş de închinare şi de sfinţire a omului- clasa a VII-a
  Domnul Iisus Hristos, Lumina lumii- clasa a VIII- a
  Sfânta Treime in Sfânta Liturghie şi în viaţa Bisericii- clasa a VIII- a

  Bibliografie:
  Manualele de Religie pentru clasele V-VIII;
  Mica Biblie;
  Învățătura de credința Ortodoxa, Editura Trinitas, Iași, 2000.

Rezultatele la probele de aptitudini, profilul Teologic, sesiunea mai – iulie2023 :

Nr. crt.Codul alocat candidatuluiNota probele de aptitudiniMedia de admitereMedia finală de admitereRezultat final
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20