ADMITERE LICEU 2024

PROFIL TEOLOGIC, SPECIALIZAREA: TEOLOGIE ORTODOXĂ

La seminariile teologice ortodoxe, cursuri de zi, se pot înscrie absolvenți de gimnaziu care au cel puțin media 9 la purtare pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial . Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel: (APT + MA)/2 = MFA, unde: APT = nota finală la probele de aptitudini; MA = media de admitere ; MFA = media finală de admitere.

Înscrierile se fac la secretariatul Seminarului Teologic Ortodox Râmnicu Vâlcea.
Dosarul de înscriere a candidaţilor se va putea depune inclusiv on-line, prin transmiterea documentelor pe adresa de e-mail seminarvalcea@yahoo.com .

Dosarul de înscriere va cuprinde:

 • Anexa la fișa de înscriere pentru învățământul liceal de la unitatea școlară unde elevul termină clasa a VIII-a;
 • Certificat de naștere – copie;
 • Carte de identitate – copie (parinţi/ tutore/ reprezentant legal şi copil ) ;
 • Certificat de Botez (ortodox) – copie sau original;
 • Adeverință medicală;
 • Recomandarea preotului paroh și a consiliului parohial din localitatea de domiciliu;
 • Binecuvântarea chiriarhului ;
  • Pentru obținerea Binecuvântării se vor atașa la dosarul de înscriere următoarele documente:
  • – recomandare de la preot / Consiliul parohial;
  • – copie C.I. (părinte, copil), certificat naștere – copil;
  • – certificat sau adeverință de Botez.
 • Declarație din partea candidatului și a părintelui/reprezentantului legal al acestuia că au luat cunoștință de Regulamentul intern al unității școlare și că sunt de acord să-l respecte;
 • ETAPE


  Sesiunea a II-a
  5 august 2024 Înscrierea pentru probele de aptitudini;
  7 august 2024, ora 08:30Desfăşurarea probei de aptitudini muzicale;
  7 august 2024, ora 10:00
  Desfășurarea probei scrise;
  8 august 2024Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini.
   
  Interviul / colocviul / proba orală (evaluate cu calificativ admis / respins)

  Verificarea dicției prin rostirea unei rugăciuni / poezii, la alegerea candidatului;

  Verificarea aptitudinilor muzicale: prin unei cântări bisericești, la alegerea candidatului;
  – verificarea auzului muzical prin luarea tonului după pian și prin intonarea gamei Do major, a arpegiului și a unor sunete din gamă;
  – verificarea simțului ritmic.
  ( În cadrul acestei probe nu se vor verifica noțiunile teoretice)

  Motivarea alegerii acestei unități de învățământ cu filiera vocațională, profil Teologic.

  PROBA SCRISĂ

  Decalogul : importanţa lui în viaţa omului- clasa a V- a
  Rugăciunea, baza şi lumina a vieţii creştine- clasa a VI- a
  Rugăciunea Tatăl nostru- clasa a VI- a
  Sfintele Taine în viaţa creştinilor- clasa a VII- a
  Biserica, locaş de închinare şi de sfinţire a omului- clasa a VII-a
  Domnul Iisus Hristos, Lumina lumii- clasa a VIII- a
  Sfânta Treime in Sfânta Liturghie şi în viaţa Bisericii- clasa a VIII- a

  Bibliografie:
  Manualele de Religie pentru clasele V-VIII;
  Mica Biblie;
  Învățătura de credința Ortodoxa, Editura Trinitas, Iași, 2000.

Rezultatele la probele de aptitudini, profilul Teologic, sesiunea mai – iulie 2024 :

Nr. crt. Codul alocat candidatului Nota la probele de aptitudini
APT
Media de admitere (Evaluarea Națională)
MA
Media finală de admitere
MFA
Rezultat final
1VL108121049,407,628,51ADMIS
2OT95014029,407,478,43ADMIS
3SB131895389,406,928,16ADMIS
4VL101073579,106,607,85ADMIS
5VL103239529,306,407,85ADMIS
6VL107502668,407,177,78ADMIS
7VL108024078,756,707,72ADMIS
8OT111031749,105,657,37ADMIS
9VL111941188,955,557,25ADMIS
10VL107277878,755,677,21ADMIS
11VL98887777,205,676,43ADMIS
12VL111964118,154,676,41ADMIS
13VL107407577,455,326,38ADMIS
14VL111978257,004,505,75ADMIS
15VL98890278,303,125,71ADMIS
16VL107514967,004,105,55ADMIS